proboscis-monkey-img_3834


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

Proboscis monkey family feeding at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary. They don't mix with other families.


Back to Main
   
Index      Previous      Next