proboscis-monkey-img_3857


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

These proboscis monkeys are wild but they come for regular feeding at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary


Back to Main
   
Index      Previous      Next