proboscis-monkey-img_3852


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

The proboscis monkeys are fed with bean, cucumber and pancake at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary


Back to Main
   
Index      Previous      Next