asc05065


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page
Orangutans (Pongo pygmaeus) is the fourth ape that closest to human species. The first are chimpanzees (Pan troglodytes), second are bonobos (Pan paniscus), and gorillas (Gorilla gorilla) are third.


Back to Main
   
Index      Previous      Next