proboscis-monkey-img_3665


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

A proboscis monkey family at Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary. Proboscis monkey is endemic to the Borneo of South-East Asia.


Back to Main
   
Index      Previous      Next